Naše odlučno DA! ratifikaciji Istanbulske konvencije

Aktualno 8. ožujka 2018

Povodom 8. marta Socijaldemokratska partija Hrvatske upozorava: Prava žena u Hrvatskoj ozbiljno su narušena!

Radi se o radnim pravima žena, o plaćama, pravu na dostojanstvenu mirovinu, besplatnu javnu zdravstvenu uslugu, kao i na pravo na život bez nasilja, u sigurnom okruženju, bez prijetnji i ponižavanja.

Još jednom, SDP upozorava na potrebu ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u obitelji – Istanbulske konvencije. Pozivamo HDZ i glavnog mu koalicijskog partnera HNS da objasne – zašto ne žele ženama žrtvama rodno zasnovanog nasilja omogućiti život bez straha, život bez ožiljaka?

Vladu pozivamo da odustane od jeftinih i jednokratnih populističkih demografskih mjera i da demografsku revitalizaciju osigura zapošljavanjem žena na neodređeno i ulaganjem u javne servise, dostupne i priuštive javne vrtiće, koji omogućavaju postizanje ravnoteže između privatnog i poslovnog života žene.

Ususret javnoj raspravi i donošenju novog zakona o pravu na pobačaj, zahtijevamo da pravo na kontracepciju bude dostupno i besplatno, kao i da pobačaj na zahtjev bude dostupan, besplatan i siguran za sve žene u Hrvatskoj.

Upozoravamo i kako Vlada odustaje od izrade Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, ključnog strateškog dokumenta za ostvarivanje rodne ravnopravnosti u Hrvatskoj i unaprjeđenje prava žena.

Svim Šibenčankama sretan Dan žena!