Stanje financija Grada Šibenika je od iznimne važnosti

Aktualno 14. veljače 2018

S obzirom da Gradska uprava nije reagirala na naše molbe da građanke i građane Šibenika upoznaju sa stanjem gradskih financija, već su u svom priopćenju naveli da „grad Šibenik nastavlja odgovorno financijski poslovati te ispunjavati sve svoje financijske obaveze“, danas je Joško Šupe, naš gradski vijećnik, predao Gradskoj upravi zahtjev za pristup informacija u kojem tražimo sljedeće podatke:

1. Koliki iznos zakonskih zateznih kamata je Grad platio u prošloj godini, a koliko ukupno u razdoblju od 2013. – 2017. Godine
2. Koliki je iznos dospjelih, a neplaćenih obaveza Grada na današnji dan
3. Koliko iznosi ukupan akumulirani proračunski minus od 2013. – 2017. godine

Stanje financija Grada Šibenika je od iznimne važnosti, a prvi korak ka odgovornom poslovanju je suočavanje sa problemom. Nadamo se da ćete i ova naša pitanja, kao i naše ukazivanje na ovaj problem, shvatiti dobronamjerno, jer odgovorno, uspješno i profesionalno upravljanje gradskom blagajnom donosi kvalitetniji život svim Šibenčankama i Šibenčanima