GUP Grada Šibenika

Najave 24. rujna 2012

Konferencija za tisak biti će održana u utorak, 25. rujna 2012. u prostorijama SDP-a u Šibeniku, s početkom u 11 sati.

Tema konferencije:“GUP Grada Šibenika”

Na konferenciji sudjelujuBranko Belamarić, predsjednik Kluba vijećnika SDP u Gradskom vijeću Grada Šibenika iKrešimir Šakić, potpredsjednik ŽO SDP-a Šibensko-kninske županije.