Osnovan Savjet šibenskog SDP-a

Press 9. svibnja 2012

Savjet se sastoji od šest stručnih savjeta koji obrađuju pojedine segmente aktivnosti gradske uprave.

Jučer je, temeljem odluke Gradskog odbora šibenskog SDP-a, osnovan Savjet GO SDP Šibenik. Za predsjednika Savjeta izabran je Krešimir Šakić, a Savjet se sastoji od šest stručnih savjeta koji obrađuju pojedine segmente aktivnosti gradske uprave: gospodarstvo i turizam, komunalni poslovi, kultura i sport, socijalna politika, mladi i školstvo, gradska imovina i prostorno planiranje te financije i proračun. Savjet ima zadaću da u narednom periodu  nalizira ostvarenje predizbornog programa koalicije SDP-HNS s lokalnih izbora 2009. godine, te na temelju donesene Strategije razvoja Grada Šibenika definira pravce razvoja i projekte koji će biti osnova programa SDP-a za skorašnje lokalne izbore.