Jasenovac nije radni logor

Aktualno 28. studenoga 2018

SDP izražava zabrinutost promocijom knjige „Radni logor Jasenovac“  koja se treba održati u prostorima Gradske knjižnice.

Naime, autor predstavlja Jasenovac kao radni logor (zatvor), koji je bio mjesto zatvaranja  protivnika NDH te predstavnika židovskog naroda koji su bili izuzeti od deportacija u Njemačku. Naravno, ne propušta prikazati ustaškog poglavnika Antu Pavelića kao najzaslužniju osobu za spašavanje ljudi iz logora.

Ovakve teze nisu samo u suprotnosti sa povijesnim činjenicama i zdravim razumom, već su i u suprotnosti sa temeljnim vrijednostima  naše države.

O ovoj knjizi je i Javna ustanova Spomen područja Jasenovac izdala priopćenje,  u kojem naglašava da je koncentracijski logor Jasenovac bio najveći logor na teritoriju Nezavisne Države Hrvatske te je imao više funkcija od kojih posebno treba istaknuti da je bio mjesto masovnih likvidacija Srba, Roma i Židova te političkih protivnika koji se nisu slagali s politikom i rasnom ideologijom ustaškog pokreta. (Priopćenje možete pročitati na linku http://www.jusp-jasenovac.hr/Default.aspx?sid=8883 )

Ne želimo vjerovati da ravnatelj Gradske knjižnice, kao ni gradska vlast podržavaju teze iznesene u ovoj knjizi, odnosno negiraju zločine koje je počinio ustaški pokret, i to posebno zato jer živimo u gradu sa velikom antifašističkom tradicijom, gradu koji je dao velik broj žrtava u drugom svjetskom ratu.

U vrijeme kad Austrija zabranjuje promoviranje ustaškog pokreta te za to zakonom propisuje kazne, te kad se revizionističkim “misliocima” zabranjuje ulazak u Australiju, u gradskoj knjižnici će kao predstavljač sudjelovati I HDZ-ov gradski vijećnik.

Ovim putem apeliramo na ravnatelja Lakića i gradonačelnika Burića da svojim autoritetom otkažu navedeni događaj, te na taj način spase naš Šibenik ovakve sramote.

Predsjednik ŽO SDP Šibensko-kninske županije
Joško Šupe
Predsjednik GO SDP Šibenik
Tonči Restović