Predane liste za Izbore za Vijeća Gradskih četvrti i Mjesnih odbora

Aktualno 9. travnja 2019

Pred nama su izbori za Gradske četvrti i Mjesne odbore grada Šibenika, izbora gdje Šibenčanke i Šibenčani imaju priliku neposredno sudjelovati u odlučivanju o komunalnim problemima, a koji utječu na svakodnevni život jedne gradske četvrti ili mjesta.

Važnost Vijeća gradskih četvrti i Mjesnih odbora u dosadašnjem funkcioniranju našega grada Šibenika, je nažalost zanemariva. Umjesto da  takvi odbori budu partner Gradskoj upravi, oni su skroz marginalizirani od strane gradske vlasti. Ti odbori uglavnom žive od izbora do izbora, no mi ćemo takvu praksu promijeniti. Želimo da oni budu prva polazišna točka u rješavanju gorućih problema građanki i građana.

Sredstva koja im se dodjeljuju iz Gradskog proračuna su zaista mizerna, a utjecaj na gradsku politiku im je potpuno beznačajan. Gradska uprava često je upozoravana o raznim devastiranim dječjim igralištima, zapuštenim zelenim površinama, blatnjavim i neasfaltiranim cestama i pristupima, problemima s kanalizacijom i javnom rasvjetom na području čitavog Grada.

Na izbore za vijeće Gradskih četvrti i Mjesnih odbora koalicija SDP – HSU izlazi sa listama na Baldekinima, Vidicima, Meterizama, Šubićevcu, Brodarici, Starom Gradu, Varoši, Gornjim Ražinama, Zlarinu, Crnici, Raslini i Zatonu. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim kolegicama i kolegama koji su se kandidirali na listama, nestranačkim ljudima, koji su shvatili važnost ovih izbora, te imaju viziju kako poboljšati svakodnevni život u svojim gradskim četvrtima i mjesnim odborima.

Pozivamo sve Šibenčanke i Šibenčane da u što većem broju izađu na izbore i tako omoguće da Vijeća Gradskih četvrti i Mjesni  odbori postanu nositelji promjena u svakodnevnom životu građana grada Šibenika.