Forumi

FORUM MLADIH

Forum mladih je interesno-politički oblik organiziranja mladih koji djeluju u okviru Socijaldemokratske partije Hrvatske. Svojim radom i djelovanjem Forum mladih ostvaruje ciljeve i programska načela Socijaldemokratske partije Hrvatske, a osobito prema populaciji mladih od petnaeste do tridesete godine starosti. Svoje ciljeve Forum mladih ostvaruje kroz suradnju s odgovarajućim organizacijama i udruženjima u zemlji i inozemstvu te na ostale načine sukladno odlukama nadležnih tijela Foruma mladih.

Predsjednik FM SDP Šibenik
Na 10. redovnoj konvenciji FMSDP Šibenik za predsjednika je izabran Toni Mrđen.

Vodstvo FM SDP Šibenik
Gradski odbor FMSDP Šibenik čine predsjednik, potpredsjednik i pet članova gradskog odbora.

Predsjednik:
Toni Mrđen

Potpredsjednik:
Luka Juras

Gradski odbor:
1. Antonija Badžim
2. Stipe Borjan
3. Jelena Martinović
4. Robert Mrđen
5. Valentino Rončević

Kontakt
Stjepana Radića 24, 22 000 Šibenik +385 22 / 212 189 +385 22 / 213 939 fmsibenik@gmail.com
https://www.facebook.com/fmsdp.Sibenik
https://twitter.com/#!/FMSDPSibenik

FORUM ŽENA

Socijaldemokratski forum žena Socijaldemokratske partije Hrvatske (Socijaldemokratski forum žena SDP-a) interesni je oblik organiziranja unutar Socijaldemokratske partije Hrvatske (SDP). Socijaldemokratski forum žena SDP-a djeluje na području Republike Hrvatske u skladu s njezinim Ustavom, zakonima, Statutom SDP-a i ovim Statutom.

Predsjednica FŽ SDP Šibenik

Na konvenciji FŽSDP Šibenik, održanoj 2016. godine za predsjednicu je izabrana Ivana Vučenović .

Vodstvo FŽ SDP Šibenik

Predsjedništvo FŽSDP Šibenik čine predsjednica, dvije potpredsjednice, četiri članice gradskog odbora.

Predsjednica:

Ivana Vučenović

Potpredsjednice:

Valentina Mejić

Gordana Cvjetković

 

Članice gradskog odbora:

  1. Irina Bradić
  2. Vesna Cvetković
  3. Ivana Lemac Galić
  4. Mirela Šakić

Kontakt

Stjepana Radića 24, 22 000 Šibenik
+385 22 / 212 189
+385 22 / 213 939
sdpsibenik@sdp.hr
https://www.facebook.com/ForumZenaSDPSibenik

FORUM SENIORA

Forum seniora je interesni oblik organiziranja simpatizera SDP-a starije životne dobi, uglavnom umirovljenika, koji mogu ali ne moraju biti članovi stranke. Članovi Foruma seniora zalažu se za ostvarivanje prava starijih osoba, brinu se o položaju umirovljenika u društvu, o zdravlju starijih osoba, zdravstvenoj i socijalnoj skrbi te materijalnom statusu umirovljenika.

Predsjednik FS SDP Šibenik
Na konvenciji FSSDP Šibenik, održanoj 2019. godine za predsjednika je izabran Igor Tanfara.

Vodstvo FS SDP Šibenik
Gradski odbor FSSDP Šibenik čine predsjednik, potpredsjednik i pet članova gradskog odbora.

Predsjednik:
Igor Tanfara

Potpredsjednik:

Članovi gradskog odbora:

Kontakt
Stjepana Radića 24, 22 000 Šibenik
+385 22 / 212 189
+385 22 / 213 939
sdpsibenik@sdp.hr